Etnografski muzej Istre / The Ethnographic Museum of Istria

Etnografski muzej Istre smješten je u srednjevjekovnoj utvrdi, Pazinskom kaštelu, smještenom iznad ponora – Pazinska jama. U dugoj povijesti Kaštel je imao funkciju sjedišta vlasti kao i obrambenu ulogu, a jedno vrijeme je služio i kao zatvor. Od 1962. godine u njemu je smješten Etnografski muzej Istre.

Koncept postava je predstavljanje Istre u svojim kulturno društvenim različitostima stoga su interpretacijske cjeline bazirane na stvarnim likovima koji su protagonisti svake teme i na taj način posjetitelji ostvaruju osobni kontakt sa sadržajem. Nakon prvog dijela, u kojem je Istra predstavljena prvenstveno kao zemljopisna činjenica, interpretirane su različite životne situacije karakteristične za sudbine ljudi u pojedinim krajevima Istre u posljednjih stotinjak godina. Svaka prostorija prezentira po dvije teme tj dva lika unutar kojih se pomoću različitih interakcija ostvaruje komunikacija u odnosu posjetitelj-sadržaj.

Neki od interpretacijskih likova su Vinar iz Momjana koji posjetitelja uči o vinogradarskim sortama i sviranju tradicionalne glazbe, zatim Ribar iz Fažane koji posjetitelju priča o tehnikama konzerviranja ribe, Dijete iz motovuna koje poziva posjetitelja da zaigra tradicionalnu igru Belle Statuine itd.

Uz  mnoge  tradicionalne likove postav nudi prezentaciju i onih suvremenijih poput Turističkog djelatnika i Iseljenika.

The Ethnographic Museum of Istria is located within Pazinski Kaštel, the medieval fortress rising above the gorge called the Pazin Pit. In its long history, the castle served as the administrative center as well as the defensive fort, and at a time it was also a prison. Since 1962, it houses the Ethnographic Museum of Istria.

The idea behind the exhibition was to present Istria and all of its cultural and social diversities, therefore, interpretation units focus of real historic persons that serve as guides through each of the themes and in this way allow the visitors to engage in personal interaction with the content. Following the first part of the exhibition, in which Istria is presented through various geographical facts, the exhibition features interpretations of different real-life situations following the destinies of the people who inhabited different parts of Istria in the last hundred odd years. Each of the units i.e. rooms brings two topics or two characters and allows different kinds of interaction whose purpose is to establish a channel of communication between the visitors and the content.

Some of the featured characters include the Winemaker of Momjan who teaches the visitors about grape varieties and traditional music, then there is the Fisherman of Fažana who tells the story of fish conservation techniques, while the Child of Motovun invites the visitors for a round of Belle Statuine, a traditional children’s game.

Alongside many traditional characters, the exhibition includes more contemporary ones, such as the Tourist Office and the Emigrant.

Naručitelj
/ Client: Etnografski muzej Istre, Pazin

Koautori
/ Co-authors:
Lidija Nikočević, ravnateljica EMI Pazin
Vanja Cuculić, Studio Cuculić
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.

Stručni suradnici stalne izložbe / Associates of the permanent exhibition: 
Ana Petak / Studio Cuculić
Ozana Ursić / Clinica studio, vanjski suradnik
Maja Jandrić / Clinica studio, vanjski suradnik
Dina Bartolić / Clinica studio, vanjski suradnik

realizacija faza 1 / realization of phase: 1 10/2017

Interpretacijski centar Stari Toš / The Stari Toš Interpretation Centre

Interpretacijski centar Stari Toš zaštićeno je kulturno dobro te se smatra jednim od najbolje sačuvanih mlinova za masline na otoku Krku.

Unutar centra smještena je stalna izložba koja prezentira tradicijsku proizvodnju maslinovog ulja te značaj maslinarstva za područje Punta. Izložba donosi interaktivne sadržaje o dijelovima starog toša, berbi maslina i proizvodnji ulja te arhivske fotografije uz naglasak na puntarski govor i dijalekt. Oblikovanje izložbenih elemenata inspirirano je estetikom tradicionalnih uporabnih predmeta uz stilizirane oblike dijelova masline.

The Stari Toš Interpretation Centre is a protected cultural monument considered to be one of the best preserved olive mills on the island of Krk.

The centre houses a permanent exhibition presenting traditional olive oil production and the importance of olive growing for the area around Punat. The exhibition displays interactive content focusing on different parts of the old “toš” (a circular press used for olive oil production), olive harvesting and olive oil production, and archival images with an emphasis on the Punat vernacular. The design of the exhibition is inspired by the aesthetics of traditional utility objects and stylized shapes of different olive tree parts.

Stručni suradnici / Associates
Erika Filipan, produkt dizajner, Clinica studio d.o.o.
Emil Flatz, izrada i programiranje aplikacija, obrt za usluge Jedan nula

Muzeološka koncepcija / Museological conception: Muze d.o.o.
Dragana Lucija Ratković Aydemir, lokalni interpretacijski plan
Ivana Jagić Boljat, lokalni interpretacijski plan
Mirna Draženović, lokalni interpretacijski plan
Iva Klarić Vujović, lokalni interpretacijski plan
Mateja Kuka, lokalni interpretacijski plan

Naručitelj
/ Client: Općina Punat, Punat Krk

Koautori
/ Co-authors:
Vedran Kasap, produkt dizajn i izrada animiranog filma / product design and animated filmmaker, Clinica studio d.o.o.
Ozana Ursić, produkt dizajn / product design, Clinica studio d.o.o. (vanjski suradnik)
Vanja Cuculić, grafički dizajn i ilustracije/graphic design and illustrations, Studio Cuculić