Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb Filma / From Imagination to Animation: Six Decades of Zagreb Film

Naglašavanjem osnovnih likovnih elemenata i njihovom transformacijom u vizualne i konstruktivne nosioce  izložbe stvoren je likovni jezik koji se referiria na prepoznatljiv rukopis Zagreb Filma. Dodavanjem treće dimenzije plošnim oblicima s ekrana formirana je grupa specifičnih elemenata, nosioca bogatog i raznovrsnog izložbenog sadržaja. Predimenzionirani dijelovi inventara i stari televizori korišteni za prikazivanje filmova, odrasle posjetitelje vraćaju u djetinjstvno dok pojedini interaktivni elementi pružaju posjetiteljima iskustvo boravka u omiljenim animiranim filmovima.

By emphasizing basic visual elements and their transformation into the main visual and constructional conveyors of the message of the exhibition, a visual language was created that refers to the distinctive identity of Zagreb Film. By adding a third dimension to the flat shapes on the screens, a group of specific elements was formed to communicate abundant and diverse content of the exhibition. Oversized inventory pieces and old TV sets used to screen films take adult visitors back to their childhood, while certain interactive elements lead visitors to experience their favourite animated movies.

Naručitelj
/ Client: MSU Zagreb

Koautori
/ Co-Authors of the Visual set-up:
Vedran Kasap
Ozana Ursić
Vladimir Končar

Autorica izložbe / Exhibition Author:
Simon Bogojević Narath, Vesna Meštrić i Snježana Pintarić

Fotografije / Photo:
NIkola Zelmanović

Realizacija / Realization: 01/2020

Interpretacijski centar Stari Toš / The Stari Toš Interpretation Centre

Interpretacijski centar Stari Toš zaštićeno je kulturno dobro te se smatra jednim od najbolje sačuvanih mlinova za masline na otoku Krku.

Unutar centra smještena je stalna izložba koja prezentira tradicijsku proizvodnju maslinovog ulja te značaj maslinarstva za područje Punta. Izložba donosi interaktivne sadržaje o dijelovima starog toša, berbi maslina i proizvodnji ulja te arhivske fotografije uz naglasak na puntarski govor i dijalekt. Oblikovanje izložbenih elemenata inspirirano je estetikom tradicionalnih uporabnih predmeta uz stilizirane oblike dijelova masline.

The Stari Toš Interpretation Centre is a protected cultural monument considered to be one of the best preserved olive mills on the island of Krk.

The centre houses a permanent exhibition presenting traditional olive oil production and the importance of olive growing for the area around Punat. The exhibition displays interactive content focusing on different parts of the old “toš” (a circular press used for olive oil production), olive harvesting and olive oil production, and archival images with an emphasis on the Punat vernacular. The design of the exhibition is inspired by the aesthetics of traditional utility objects and stylized shapes of different olive tree parts.

Stručni suradnici / Associates
Erika Filipan, produkt dizajner, Clinica studio d.o.o.
Emil Flatz, izrada i programiranje aplikacija, obrt za usluge Jedan nula

Muzeološka koncepcija / Museological conception: Muze d.o.o.
Dragana Lucija Ratković Aydemir, lokalni interpretacijski plan
Ivana Jagić Boljat, lokalni interpretacijski plan
Mirna Draženović, lokalni interpretacijski plan
Iva Klarić Vujović, lokalni interpretacijski plan
Mateja Kuka, lokalni interpretacijski plan

Naručitelj
/ Client: Općina Punat, Punat Krk

Koautori
/ Co-authors:
Vedran Kasap, produkt dizajn i izrada animiranog filma / product design and animated filmmaker, Clinica studio d.o.o.
Ozana Ursić, produkt dizajn / product design, Clinica studio d.o.o. (vanjski suradnik)
Vanja Cuculić, grafički dizajn i ilustracije/graphic design and illustrations, Studio Cuculić