MED DVEMI VODAMI / Between two waters

Centar za posjetitelje Med dvemi vodami smješten je u staroj zgradi nekadašnje lugarnice, a glavna tema je interpretacija prirode u kojoj se susreću dvije rijeke – Mura i Drava.

Stalna izložba bogata je interaktivnim mehaničkim i multimedijalnim sadržajima te autorskim ilustracijama koje na zanimljiv način prezentiraju prirodne fenomene i kulturnu baštinu Međimurja. Scenografija prostora prikazuje stilizirani krajolik riječnog toka čiji dijelovi imaju funkciju interpretacijskih izložaka  te posjetitelja stavljaju u  perspektivu šetača na riječnoj obali. 

U eksterijeru centra nalazi se brvnara Moj hrast Adam te dječje igralište Rječica s igralicama unutar fluidne šetnice koja podsjeća na tok rijeke.

The Visitor Centre is housed in the old building of a former lodge. The main topic is the interpretation of nature and the location where two rivers – Mura and Drava – intersect.

The exhibition displays interactive mechanical and multimedia content and illustrations presenting the natural phenomena and cultural heritage of Međimurje. The scenography of the exhibition is set to present a stylized landscape of the course of the river, whose parts function as interpretative exhibits.

A log cabin named Moj hrast Adam (My Oak Adam ) is located outside the centre together with a playground named Rječica, holding toys and games along a fluid promenade reminiscent of the river course.

 

 

Naručitelj
/ Client: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Križovec

Koautori
/ Co-Authors of the exhibition:
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.
Marko Šesnić I Goran Turković, Šesnić&Turković
Igor Pauška

Stručni suradnici / Expert associates:
Katarina Perić, product dizajner, Clinica studio d.o.o.(vanjski suradnik)
Ozana Ursić, product dizajner, Clinica studio d.o.o. (vanjski suradnik)
Zoran Šunjić, product dizajner, Clinica studio d.o.o. (vanjski suradnik)
Andrea Sužnjević, grafički dizajner, Šesnić&Turković
Lea Fujs, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.
Mirna Draženović, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.
Mateja Kuka, muzeolog-interpretator, Muze d.o.o.

Fotografije / Photo:
Nikola Zelmanović

Realizacija / Realization: 06/2020

 

Etnografski muzej Istre / The Ethnographic Museum of Istria

Etnografski muzej Istre smješten je u srednjevjekovnoj utvrdi, Pazinskom kaštelu, smještenom iznad ponora – Pazinska jama. U dugoj povijesti Kaštel je imao funkciju sjedišta vlasti kao i obrambenu ulogu, a jedno vrijeme je služio i kao zatvor. Od 1962. godine u njemu je smješten Etnografski muzej Istre.

Koncept postava je predstavljanje Istre u svojim kulturno društvenim različitostima stoga su interpretacijske cjeline bazirane na stvarnim likovima koji su protagonisti svake teme i na taj način posjetitelji ostvaruju osobni kontakt sa sadržajem. Nakon prvog dijela, u kojem je Istra predstavljena prvenstveno kao zemljopisna činjenica, interpretirane su različite životne situacije karakteristične za sudbine ljudi u pojedinim krajevima Istre u posljednjih stotinjak godina. Svaka prostorija prezentira po dvije teme tj dva lika unutar kojih se pomoću različitih interakcija ostvaruje komunikacija u odnosu posjetitelj-sadržaj.

Neki od interpretacijskih likova su Vinar iz Momjana koji posjetitelja uči o vinogradarskim sortama i sviranju tradicionalne glazbe, zatim Ribar iz Fažane koji posjetitelju priča o tehnikama konzerviranja ribe, Dijete iz motovuna koje poziva posjetitelja da zaigra tradicionalnu igru Belle Statuine itd.

Uz  mnoge  tradicionalne likove postav nudi prezentaciju i onih suvremenijih poput Turističkog djelatnika i Iseljenika.

The Ethnographic Museum of Istria is located within Pazinski Kaštel, the medieval fortress rising above the gorge called the Pazin Pit. In its long history, the castle served as the administrative center as well as the defensive fort, and at a time it was also a prison. Since 1962, it houses the Ethnographic Museum of Istria.

The idea behind the exhibition was to present Istria and all of its cultural and social diversities, therefore, interpretation units focus of real historic persons that serve as guides through each of the themes and in this way allow the visitors to engage in personal interaction with the content. Following the first part of the exhibition, in which Istria is presented through various geographical facts, the exhibition features interpretations of different real-life situations following the destinies of the people who inhabited different parts of Istria in the last hundred odd years. Each of the units i.e. rooms brings two topics or two characters and allows different kinds of interaction whose purpose is to establish a channel of communication between the visitors and the content.

Some of the featured characters include the Winemaker of Momjan who teaches the visitors about grape varieties and traditional music, then there is the Fisherman of Fažana who tells the story of fish conservation techniques, while the Child of Motovun invites the visitors for a round of Belle Statuine, a traditional children’s game.

Alongside many traditional characters, the exhibition includes more contemporary ones, such as the Tourist Office and the Emigrant.

Naručitelj
/ Client: Etnografski muzej Istre, Pazin

Koautori
/ Co-authors:
Lidija Nikočević, ravnateljica EMI Pazin
Vanja Cuculić, Studio Cuculić
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.

Stručni suradnici stalne izložbe / Associates of the permanent exhibition: 
Ana Petak / Studio Cuculić
Ozana Ursić / Clinica studio, vanjski suradnik
Maja Jandrić / Clinica studio, vanjski suradnik
Dina Bartolić / Clinica studio, vanjski suradnik

realizacija faza 1 / realization of phase: 1 10/2017