Buntovnik s vizijom – retrospektivna izložba Vjenceslava Richtera / Rebel With a Vision – Vjenceslav Richter: A Retrospective

Vjenceslav Richter bio je buntovnik, vizionar, arhitekt i svestrani umjetnik čiji je fascinantan opus prikazan presjekom radova nastalih u poslijednjih pedesetak godina.

Obzirom da je u svojim radovima analizirao antigravitacijska svojstva koja se čine gotovo nestvarna, skulpture su postavljene na postamente koji  svojom konstrukcijom stvaraju dojam lebdenja u prostoru. Fascinantni, ručno izrađeni nacrti izloženi su u svijetlećim vitrinama kako bi se naglasak stavio upravo na čistoću i preciznost rada.

Izložba je gostovala u Neue Galerie Graz u Austriji te u Wevelgemu u Belgiji u prostoru Richterovog paviljona sagrađenog za EXPO 1958.godine.

Richter was a rebel, a visionary, an architect, and a versatile artist whose fascinating oeuvre is presented through a selection of works created in the last fifty years. Many of these works earned international acclaim and are presented as models, blueprints, sculptures, drawings, and prints. Given that in his work he analyzed anti-gravity properties, the sculptures are set on stands whose structure gives the impression of floating in space. His fascinating, hand-drawn blueprints are placed in floodlit cabinets in order to emphasize the purity and precision of Richter’s work.

The exhibition was hosted at the Neue Galerie Graz in Austria and in Wevelgem, Belgium inside the Richter Pavilion built for the EXPO 1958.

Naručitelj
/ Client: MSU Zagreb

Koautori
/ Co-authors:
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Ozana Ursić, Clinica studio d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.

Autorica izložbe / Author of the exhibition:
Vesna Meštrić

realizacija / realization: 10/2017

 

MSU Zagreb

Bachrach & Krištofić = Dizajn & Fotografija / Bacharach & Krištofić = Design & Photography

Povodom 35. godišnjice djelovanja na umjetničkoj sceni, dizajnersko-fotografskog para Bachrach & Krištofić  održana je izložba u Muzeju za umjetnost i obrt.

Ova velika retrospektivna izložba prikazuje presjek njihovog dugogodišnjeg rada tijekom kojeg su imali priliku raditi u raznim žanrovima vizualne umjetnosti i kulturnih industrija. Njihov specifičan rukopis koji je prepoznatljiv motivima, koloritom i ručnim doradama fotografija obilježio je glazbenu industriju 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća.

Iako su najpoznatiji po komercijalnim radovima omota LP-ja, plakatima i fotografijama, ističu se oblikovanjem knjiga i izložbenih kataloga.

Izložba na jedan način prikazuje njihov osobni razvoj, ali i razvoj tehnologije kojem su se prilagođavali u radu te je podijeljena na dva dijela – analognu prošlost i digitalnu sadašnjost. Obzirom na estetiku punu kolorita koju su primjenjivali u dizajnu omota i plakata analogni dio smješten je u crnoj cjelini dok su u bijeloj cjelini smješteni radovi stvarani digitalnim tehnikama.

In celebration of the 35th anniversary of Bachrach & Krištofić, the Museum of Arts and Crafts in Zagreb hosted an exhibition of this designer-photographer couple’s work.  The retrospective brings an overview of their work, spanning over thirty-five years and investigating various genres of visual arts and means of expression found in creative industries. Their style, with their characteristic motifs, the use of color, and hand-finished photographs, marked the music industry of the 1980s and 1990s.

Even though they are best known for their commercial work, record sleeves, posters and photographs, Bachrach & Krištofić’s work in book and exhibition catalogue design occupies a special place in their oeuvre.

This exhibition shows their personal growth and development as well as the development of the technology which they adopted and adapted to in their work. The exhibition is therefore divided in two parts: the analog past and the digital present. Taking into consideration the esthetic approach based on richness of color applied in record sleeves and covers as well as poster design, the analog part is set into a black section, while a white section features the work created by employing digital techniques.

Naručitelj
/ Client: Sanja Bachrach Krištofić & Mario Krištofić

Koautori
/ Co-authors:
Clinica studio (produkt dizajn/product design):
Vedran Kasap i Ozana Ursić

NJI3 (grafički dizajn/graphic design):
Franka Tretinjak
Dina Milovčić
Tessa Bachrah Krištofić

Fotografije/photos:
Domagoj Blažević

realizacija / realization: 09/2016