Etnografski muzej Istre / The Ethnographic Museum of Istria

Etnografski muzej Istre smješten je u srednjevjekovnoj utvrdi, Pazinskom kaštelu, smještenom iznad ponora – Pazinska jama. U dugoj povijesti Kaštel je imao funkciju sjedišta vlasti kao i obrambenu ulogu, a jedno vrijeme je služio i kao zatvor. Od 1962. godine u njemu je smješten Etnografski muzej Istre.

Koncept postava je predstavljanje Istre u svojim kulturno društvenim različitostima stoga su interpretacijske cjeline bazirane na stvarnim likovima koji su protagonisti svake teme i na taj način posjetitelji ostvaruju osobni kontakt sa sadržajem. Nakon prvog dijela, u kojem je Istra predstavljena prvenstveno kao zemljopisna činjenica, interpretirane su različite životne situacije karakteristične za sudbine ljudi u pojedinim krajevima Istre u posljednjih stotinjak godina. Svaka prostorija prezentira po dvije teme tj dva lika unutar kojih se pomoću različitih interakcija ostvaruje komunikacija u odnosu posjetitelj-sadržaj.

Neki od interpretacijskih likova su Vinar iz Momjana koji posjetitelja uči o vinogradarskim sortama i sviranju tradicionalne glazbe, zatim Ribar iz Fažane koji posjetitelju priča o tehnikama konzerviranja ribe, Dijete iz motovuna koje poziva posjetitelja da zaigra tradicionalnu igru Belle Statuine itd.

Uz  mnoge  tradicionalne likove postav nudi prezentaciju i onih suvremenijih poput Turističkog djelatnika i Iseljenika.

The Ethnographic Museum of Istria is located within Pazinski Kaštel, the medieval fortress rising above the gorge called the Pazin Pit. In its long history, the castle served as the administrative center as well as the defensive fort, and at a time it was also a prison. Since 1962, it houses the Ethnographic Museum of Istria.

The idea behind the exhibition was to present Istria and all of its cultural and social diversities, therefore, interpretation units focus of real historic persons that serve as guides through each of the themes and in this way allow the visitors to engage in personal interaction with the content. Following the first part of the exhibition, in which Istria is presented through various geographical facts, the exhibition features interpretations of different real-life situations following the destinies of the people who inhabited different parts of Istria in the last hundred odd years. Each of the units i.e. rooms brings two topics or two characters and allows different kinds of interaction whose purpose is to establish a channel of communication between the visitors and the content.

Some of the featured characters include the Winemaker of Momjan who teaches the visitors about grape varieties and traditional music, then there is the Fisherman of Fažana who tells the story of fish conservation techniques, while the Child of Motovun invites the visitors for a round of Belle Statuine, a traditional children’s game.

Alongside many traditional characters, the exhibition includes more contemporary ones, such as the Tourist Office and the Emigrant.

Naručitelj
/ Client: Etnografski muzej Istre, Pazin

Koautori
/ Co-authors:
Lidija Nikočević, ravnateljica EMI Pazin
Vanja Cuculić, Studio Cuculić
Vedran Kasap, Clinica studio d.o.o.
Vladimir Končar, Revolucija dizajna d.o.o.

Stručni suradnici stalne izložbe / Associates of the permanent exhibition: 
Ana Petak / Studio Cuculić
Ozana Ursić / Clinica studio, vanjski suradnik
Maja Jandrić / Clinica studio, vanjski suradnik
Dina Bartolić / Clinica studio, vanjski suradnik

realizacija faza 1 / realization of phase: 1 10/2017

Dubrovnik, a Scarred City UN, New York

Multimedijalna izložba “Dubrovnik, a Scarred City” predstavlja stradanje Dubrovnika uslijed ratnog razaranja te njegovu brzu i impresivnu obnovu.

Izložbena scenografija grupirana je u “otoke” koji formiraju prepoznatljivu tlocrtnu strukturu Grada. Modularnost osnovnog elementa omogućava prilagodbu postava različitim prostorima, brzu i jednostavnu montažu i demontažu te ekonomičnost pri transportu.

Kombinacijom digitalnih i analognih medija i interakcija posjetitelji istražuju faktografske podatke o stradanju i obnovi povijesne jezgre.

Izložba je dizajnirana kao pop-up putujuća izložba te je uspješno realizirana u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku , Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu, a trenutno je postavljena u dubrovačkim Lazaretima.

The exhibition “Dubrovnik, a Scarred City” presents the suffering of the City of Dubrovnik in the midst of war destruction and its impressive reconstruction.

The scenography is grouped into “islands” forming a distinctive ground plan structure of the City. Modularity of the basic display element provides a smooth adaptation to different spaces, quick and easy assembly and disassembly, and cost-effective transportation.

The information is presented in a combination of digital and analogue media. The exhibition is designed as a pop-up traveling exhibition and was displayed at the United Nations HQ in New York, Embassy of the Republic of Croatia in Washington and currently in the Lazzarettos of Dubrovnik.

Naručitelj
/ Client: Grad Dubrovnik / City of Dubrovnik

Koautori
/ Co-authors:
Clinica studio d.o.o:
Vedran Kasap
Ozana Ursić

Novena d.o.o. (IT&multimedija dizajn):
Ervin Šilić
Zvonimir Rakijašić

Šesnić&Turković (vizualni identitet i grafički dizajn):
Marko Šesnić
Goran Turković
Andrea Sužnjević

Autori izložbe / Authors of the exhibition:
Julijana Antić Brautović
Mato Brautović
Goran Cvjetinović

realizacija / realization: 12/2018